Visionär stadsplanering – Stadsplanering för mer hållbara städer med ideell Arena.

13.00 på Frihamnstorget

Ett samtal om hur det vi prövar i dag kan bli det gemensamma i morgon. Vi diskuterar exempel på dialog, inflytande och nya sätt att tänka byggda miljöer och samspel med ekologi och hur det kan visa på andra och nya urbana möjligheter. Hur kan vi bryta upp låsta system och öppna mot kollektivistiska format i boende och förvaltning och låta innovation betyda mer än kostsamma signaturbyggnader?

Deltagare:
Monica Fundin Pourshahidi, Gruppchef Folkrörelse och Boendeutveckling på  Hyresgästföreningen
Sofia Wiberg, Forskare och lärare på KTH
Moderator:
Pernilla Glaser, Verksamhetsutvecklare, författare och processledare

Monica Fundin Pourshahidi
Gruppchef Folkrörelse och Boendeutveckling på Hyresgästföreningen.
Monica Fundin Pourshahidi är en kulturutbildad ledare, administratör, skribent och kommunikativ strateg, med breda erfarenheter inom politik, folkrörelse och offentlig förvaltning. Hon är även ordförande på Folkrörelsernas Konstfrämjande och Styrelseledamot på Ideell Kulturallians. Monica Fundin Pourshahidis röda tråd genom sina olika yrkesroller är demokrati, inkludering och mångfald.

Sofia Wiberg
Forskare och lärare på KTH.
I Sofia Wibergs forskning intresserar hon sig för stadsplaneringens komplexitet och gränserna för vetandet. Hon har fokus på praktisk, erfarenhetsbaserad kunskap och deltagarbaserade beslutsprocesser. Sofia Wiberg disputerade 2018 med avhandlingen Lyssnandets praktik – medborgardialog, icke-vetande och förskjutningar, där hon utforskar förhållningssätt till lyssnandet som en politisk praktik.

Pernilla Glaser
Verksamhetsutvecklare, författare och processledare.
Pernilla Glaser har arbetat med samtal och samverkan med fokus på lärmiljöer, konst och forskning. Hon har arbetat som metodutvecklare på Rise och i flera stadsutvecklingsprojekt.Pernilla undervisar också regelbundet på Konstfack och andra arkitektur och designutbildningar samt håller i kursen praktik-reflektion på Dans och Cirkushögskolan. Mer om Pernilla Glaser: www.boiler.one