Hur skapar vi möjligheter för människor att mötas i staden?

”Det behövs fler mötesplatser” är ord som de flesta av oss är bekanta med. På olika mötesplatser, från stadens offentliga rum till föreningslokaler och fritidsgårdar, knyts band mellan människor. Nya gemenskaper uppstår och utbyten av erfarenheter sker. Hur skapar vi platser där människor vill vara? Och vad är egentligen en bra mötesplats?

Deltagare:
Haris Agic, Studiefrämjandet
Adam Potrykus, Stockholm fringe festival
Charlotte Oster, Folk Lab Nawal
Diini Omar,  Unga Berättar
Moderator:
Malin Welander, Studiefrämjandet 

Stadsplanering för mer hållbara städer

Ett samtal om hur det vi prövar i dag kan bli det gemensamma i morgon. Vi diskuterar exempel på dialog, inflytande och nya sätt att tänka byggda miljöer och samspel med ekologi och hur det kan visa på andra och nya urbana möjligheter. Hur kan vi bryta upp låsta system och öppna mot kollektivistiska format i boende och förvaltning och låta innovation betyda mer än kostsamma signaturbyggnader?
Deltagare:
Monica Fundin Pourshahidi, Gruppchef Folkrörelse och Boendeutveckling på Hyresgästföreningen
Sofia Wiberg, Forskare och lärare på KTH
Moderator:
Pernilla Glaser, Verksamhetsutvecklare, författare och processledare

Hur kan vi skapa en mer levande stad?

Med utgångspunkt i utvecklingen av Frihamnen och Norra Djurgårdsstaden syftar samtalet till att reflektera över hur kultur kan verka för att främja den sociala hållbarheten i staden och hur vi kan skapa förutsättningar för konst och kultur på fler (och oväntade) platser.
Deltagare:
Hugí Ásgeirsson, Blivande Stefan
Modig, Norra Djurgårdsstaden
Magdalena Holdar, Stockholms universitet
Mats Jarnhammar, Living Cities
Miro Sazdic, Konstfack/KTH
Moderator:
Elina Widnersson, Culture & Space