På gång - Högdalen

Under 2022 kommer vi i föreningen Culture and Space fokusera på Högdalen med omnejd. För tillfället arbetar vi med en platsanalys och om du vill bidra till arbetet får  du gärna fylla i vår enkät om Högdalen!

271843533_296101579056142_5223133628711410748_n

Tack till alla som deltog och besökte PARK(ing) Day – Frihamnen

Lördagen den 18 september gick PARK(ing) Day för första gången av stapeln i Sverige. Intiativet startades upp av Rebar 2005 i San Francisco i syftet att ifrågasätta bilismen och den plats bilen får ta i det offentliga rummet. Vår variant bestod av två delar, utställarna som skapade miniparker på Frihamnens parkeringar samt det curerade programmet inne på Frihamnstorget. Dagen var en kulturell manifestation för framtidens hållbara städer och samhällen.

PARK(ing) Day – Frihamnen 2021 arrangerades av oss på Culture and Space i samarbete med Studiefrämjandet och Blivande med stöd av Östermalms Stadsdelsförvaltning.

PARK(ing) Day – Frihamnen 2021.
Foto: Maria Bhardwaj

Följ Culture and Space på Instagram