På gång

Just nu är vi i full gång med att planera vad vi vill hitta på härnäst! Välkommen att kontakta oss om du vill skapa ett samarbete!

 

Tack till alla som deltog och besökte PARK(ing) Day – Frihamnen

Lördagen den 18 september gick PARK(ing) Day för första gången av stapeln i Sverige. Intiativet startades upp av Rebar 2005 i San Francisco i syftet att ifrågasätta bilismen och den plats bilen får ta i det offentliga rummet. Vår variant bestod av två delar, utställarna som skapade miniparker på Frihamnens parkeringar samt det curerade programmet inne på Frihamnstorget. Dagen var en kulturell manifestation för framtidens hållbara städer och samhällen.

PARK(ing) Day – Frihamnen 2021 arrangerades av oss på Culture and Space i samarbete med Studiefrämjandet och Blivande med stöd av Östermalms Stadsdelsförvaltning.

PARK(ing) Day – Frihamnen 2021.
Foto: Maria Bhardwaj

Följ PARK(ing) Day på Instagram