Om Culture & Space

Föreningen Culture and Space är en ideell kulturförening som arbetar med deltagarkultur på platser som behöver aktiveras, är outnyttjade eller öde. Culture and Space ser det som viktigt att staden växer med kultur och att den får ta plats i människors vardag. Föreningen ämnar framförallt att arbeta enligt metoden Placemaking för att aktivera platser med syftet att få människor att vilja vara på och använda platsen. Aktiviteterna kan variera och bygger på vad människor och aktörer önskar, och ser för behov, runt platserna vi arbetar med. Föreningen Culture and Space bedriver rikstäckande verksamhet men har sitt säte i Stockholm. 

 

Föreningen Culture and Space uppgift är driva projekt som ämnar att stärka lokal demokrati och verka för att:

  • skapa mer inkluderande och hållbara samhällen
  • öka människors engagemang och kunskap i frågor om hållbar samhällsutveckling
  • sudda ut gränserna mellan konsumtion och produktion av kultur
 

Vi är Culture & Space

Elina Widnersson

Elina är utbildad kulturvetare vid Stockholms Universitet med fördjupning i media, kommunikation och projektledning. Verksam som musiker, kompositör och folkbildande föreläsare.

 

Sara Zetterqvist

Sara är utbildad konstvetare och kommunikatör vid Uppsala respektive Stockholms universitet med fördjupning inom områden som stadsutveckling och genusvetenskap. Har tidigare arbetat i, och varit ansvarig för, projekt med fokus på miljö-och jämlikhetsfrågor.

Johanna Thelander

Johanna är utbildad kulturvetare vid Stockholms Universitet med fördjupning i filmvetenskap och projektledning. Har under flera år arbetat i filmbranschen och varit ansvarig för ett flertal stora kulturprojekt.

Jakob Nyqvist

Jakob är utbildad asienvetare och ekonomisk historiker. Han arbetar vid Lunds universitet och är även verksam som musiker och kompositör.