Pressmeddelande

PARK(ing) Day Frihamnen – En kulturell manifestation för framtidens hållbara städer och samhällen.

“Redan i våras kunde vi meddela att den internationella stadsfestivalen PARK(ing) Day kommer till Frihamnen den 18 september. Festivalens arrangörer, föreningen Culture and Space, har sedan årsskiftet arbetat för fullt med festivalens innehåll och kan nu presentera programmet för dagen.

– Vi har hela tiden haft som ambition att lyfta en bredd av hållbarhetsfrågor och är nöjda över programmet vi har fått till säger Elina Widnersson som är en av tre initiativtagarna till projektet.

– Vi beskriver festivalen som en kulturell manifestation för framtidens hållbara städer och samhällen och vi har därför valt att i några av panelsamtalen lyfta kulturens roll och värde i arbetet med hållbarhet fortsätter hon.”

Läs hela pressmeddelandet här