Omställning för vem och varför – Hur kan vi skapa hållbara transporter i Stockholm?

15.00 på Frihamnstorget

Idag står transportsektorn för 50% av utsläppen i länet och för att nå klimatmålen till 2030 behöver vi agera snarast! Samtalet tar avstamp i Stockholms trafikplanering och transport och vill lyfta frågan; vem skapar vi staden för?

Deltagare:
Karolina Pamp Sandgren, AFRY
Per Hasselberg, Cykelfrämjandet
Daniel Helldén, Stockholms trafikborgarråd
Moderator:
Georgina Harris, Journalist