Mötesplatser – Hur skapar vi möjligheter för människor att mötas i staden?

17.00 på Frihamnstorget

”Det behövs fler mötesplatser” är ord som de flesta av oss är bekanta med. På olika mötesplatser, från stadens offentliga rum till föreningslokaler och fritidsgårdar, knyts band mellan människor. Nya gemenskaper uppstår och utbyten av erfarenheter sker. Hur skapar vi platser där människor vill vara? Och vad är egentligen en bra mötesplats?

Deltagare:
Haris Agic, Studiefrämjandet
Adam Potrykus, Stockholm Fringe Festival
Charlotte Oster, Folk Lab
Nawal Diini Omar – Unga Berättar
Moderator:
Malin Welander, Studiefrämjandet