Panelsamtal

LJUSREFLEKTIONER;

Hur påverkar ljuset de som lever i staden?

Ett samtal där vi reflekterar över ljus och mörker. Alltsedan de första städerna byggdes har ljuset spelat en viktigt roll i offentliga rum, byggnader och miljöer. Med den industriella revolutionen och glödlampans genombrott har förutsättningarna för stadsbelysning förändrats i grunden. Detta har medfört såväl fördelar som nackdelar.

Panelen kommer dels att uppmärksamma ljusföroreningar som ett miljöproblem men samtidigt också reflektera över betydelsen av ljuset i en stad och hur detta har förändrats och sett ut genom historien.

Moderator

Ingrid Rogblad
Projektledare och inspitatör,

Studiefrämjandet

Paneldeltagare

Lara Szabo Greisman

 co-founder and executive 

producer,

Nobel Week Lights

Anna Waernborg

 Ljusdesigner och 

landskapsarkitekt,

Light Bureau

Martin Nyblom

Redaktör och pedagog, 

Stockholmskällan